Strona Główna

 
 
4 sierpnia odszedł do wieczności ś.p. Sławomir Michalewski, ojciec księdza Pawła Michalewskiego. Jego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 10 sierpnia o godz. 11.00 w kościele św. Franciszka z Asyżu w Nysie. Księdzu Pawłowi i jego rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia i zapewniamy o modlitwie.
 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.

 


Dzięki zniesieniu ograniczeń, co do ilości osób w kościele, udział w Eucharystii staje się dla wszystkich możliwy. Serdecznie zapraszamy na Msze Święte, które odbywają się według zwyczajowego porządku. Biskup Opolski udziela dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej osobom w podeszłym wieku, z objawami infekcji oraz czujących wzmożony strach przed zakażeniem. Obecni na Mszy Świętej nadal są zobowiązani do zakrywania ust i nosa  


 

   
 
  Link do formularza otwiera kliknięcie w plakat.
 

 

       
 
 

 

EWANGELIA  09.08.2020

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!» Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!» A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!» Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?» Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».
Copyright (c) 2011 - 2020