Strona Główna


 

W mocy pozostaje dyspensa od udziału we Mszy Świętej. Adekwatnie do powierzchni kościoła WYNOSZĄCEJ 640 M2 w naszej świątyni mogą przebywać 64 osoby. WSZYSCY OBECNI W KOŚCIELE SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZAKRYWANIA TWARZY.

  


 

   
 
  Link do formularza otwiera kliknięcie w plakat.

       
 
 

 

EWANGELIA  24.05.2020

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
Copyright (c) 2011 - 2020