ŚDM

 

ŚDM – Diecezja
Rozpoczynając uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży, kilka naszych Marianek wzięło udział w Dniu Wspólnoty przeżywanym w naszej Diecezji na Górze św. Anny. To był przedsmak Krakowa, radość, młodość, wspólnota, śpiew, modlitwa, komunikacja, czasem nawet bez słów… to wszystko dało nam początek doświadczeń wielkiej wspólnoty młodego Kościoła zgromadzonej najpierw wokół Chrystusa, a potem wokół Piotra naszych czasów.

 

ŚDM – Kraków
...a tu już wyjazd z Opola... czułe pożegnanie, podróż, zakwaterowanie w szkole, obiadki na powietrzu, łaźnie namiotowe, czasem słońce, czasem deszcz ;) a przede wszystkim spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem, doświadczanie Miłosierdzia Boga pośród codziennych przeżyć po to, aby potem próbować nieść to miłosierdzie do siebie wzajemnie i do innych. Dziękujemy z serca naszym księżom: proboszczowi Markowi i jeszcze ks. Tomaszowi za wsparcie finansowe naszego wyjazdu. Dziękujemy równie serdecznie naszym rodzicom, bez których nie byłoby tej pięknej przygody. Niech doświadczenia tego czasu trwają w nas wszystkich i wydają dobre owoce :)  

 

 
Copyright (c) 2011 - 2020