Chór Parafialny.

Chór kameralny „Exultate Deo” powstał wiosną 2007 roku, skupiając nieformalnie osoby, w jakiś sposób związane z historią kościoła „Na Górce”, będące jednocześnie entuzjastami śpiewania bądź to zespołowego, bądź też chóralnego. Inspiratorami założenia chóru są ks. proboszcz Marek Trzeciak, ks. Andrzej Demitrów – ówczesny wikariusz naszej parafii oraz członkowie dawnego Zespołu Wokalnego, działającego przy parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu, kiedy ks. Marek Trzeciak był tam wikarym. Repertuar chóru związany jest przede wszystkim z potrzebami liturgii, lecz muzycznie sięga do różnych epok i stylów. Dyrygentem chóru jest Tomasz Krzemiński, od wielu lat prowadzący kościelne zespoły śpiewacze, w przeszłości współpracujący z Filharmonią Opolską oraz Teatrem im. J. Kochanowskiego w Opolu. W roku 2008, dzięki dobrej woli wielu osób, powstaje „płyta cegiełka” - „Maria Regina Mundi”. Na przestrzeni wieków, świątynia wielokrotnie ulegała zniszczeniom. Za każdym razem jednak była podnoszona przez kolejne pokolenia. Niedawno ratowaliśmy nasz kościół zagrożony zawaleniem. Dzisiaj jest już bezpieczny, co potwierdziły niedawne ekspertyzy, ale wymaga kosztownej renowacji. Ta płyta jest próbą pomocy w tym dziele. Niech to będzie nasz historyczny wkład w to miejsce, gdzie od ponad dziesięciu wieków chwalone jest Imię Pana...


24 stycznia 2015 otwierając Wieczór kolęd, ks. Proboszcz powiedział: "Moi Kochani, przybieżeliśmy jak pasterze do naszego opolskiego Betlejem, na opolską Górkę, aby Kolędą podziękować Panu Bogu za to, że stał się Człowiekiem. Pochylić się nad tajemnicą Bożego Narodzenia. Pomodlić się. Dlatego nazwaliśmy to spotkanie - nie Koncert kolęd, ale Wieczór kolęd - aby słuchając - rozważać, śpiewając - modlić się. Bardzo serdecznie witam nie gości, ale domowników, nasz chór parafialny pod dyrekcją pana Tomasza Krzemińskiego, który będzie nam w tej modlitwie pomagał pięknym śpiewem a na organach będzie akompaniował pan Jakub ..."

 

 


 

Nabożeństwo Kolędowe 22 styczeń 2012

Poniżej: wspólne kolędowanie Chóru Kameralnego Exultate Deo  pod kierownictwem Tomasza Krzemińskiego  oraz Chóru Cantabile z Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim, pod dyrekcją Huberta Prochoty.
Copyright (c) 2011 - 2018