Dzieci Maryi

 

 

 W 1956r Wydział Duszpasterski przy Kurii Biskupiej w Opolu, zachęcał do tworzenia na nowo grup kongregacji, zwanych Dziećmi Maryi. Powstawały i działały jako grupy nieformalne. Przez wiele lat ich duszpasterzem z ramienia diecezji był ks. Paweł Pyrchala. Moderatorzy w prowadzeniu grup korzystali z podręcznika jego autorstwa. Opracował „Powinności Dziecka Maryi".

Od 1998 roku duszpasterzem diecezjalnym Dzieci Maryi był ks. Tadeusz Muc. Jego zasługą jest reaktywowanie pielgrzymek na Górę św. Anny i organizowanie wakacyjnych rekolekcji.

Od 2008 roku diecezjalnych duszpasterzem Dzieci Maryi jest ks. Mariusz Sobek. 

  


 

Dnia 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, czyli w święto patronalne naszej mariańskiej grupy, ponowiłyśmy nasze osobiste oddanie się Maryi, a także powierzyłyśmy Jej opiece nasze rodziny i parafię. Dwie z nas: Weronika Stachowiak i Zosia Skiera otrzymały zmianę koloru wstążki na niebieską. Życzymy im, aby ten widoczny "awans" ;) był odzwierciedleniem duchowego "awansu" Niepokalanej w ich życiu. Niech każda ich myśl, słowo i czyn pokazują zwycięstwo Maryi i uwielbiają Jej Syna, Chrystusa.  

 


 


 


  


W piątek, 12 września, nasza mariańska grupa, razem z ministrantami, Rodzicami, Ks. Tomkiem i s. Sarą wyruszyła do Jarnołtowa...

   

CZEŚĆ MARYI - CZEŚĆ NIEPOKALANEJ !!!

W pierwszą sobotę września, wraz ze wspomnieniem Niepokalanego Serca Maryi, my-marianki wraz z s. Sarą oraz ministranci naszej parafii ze swoim opiekunem Ks. Tomkiem, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, a także nowy rok poznawania i naśladowania Maryi i Jej Syna. U Druhny Marysi był czas na zwiedzanie zabytkowej barki, na wspólne rozpalanie ogniska, pieczenie kiełbasek i wcinanie ich ale także na lepsze poznanie siebie nawzajem, miłe rozmowy, a na końcu - na takie zwyczajne siedzenie przy dogasającym ognisku oraz wspólną modlitwę zakończoną Apelem Jasnogórskim w intencji Syrii. Druhnie Marysi, naszemu kochanemu Ks. Proboszczowi Markowi i Ks. Tomkowi Z SERCA DZIEKUJEMY

 


 


 
Dnia 15 czerwca 2013r. wybrałyśmy się z s. Sarą na wycieczkę do Wrocławia. Pojechały razem z nami zaprzyjaźnione Marianki z Chrząszczyc razem z s. Adrianną. Jak nam było? Zobaczcie sami ;)

  

 


 

 

 
 
 
 
Na początku miło przywitałyśmy się w znanej już nam
mariańskiej ekipie i s.Sylwia przedstawiła nam plan spotkania.
 
 
 

 

 

 
 
 
 

   Kliknij !  


Dzieci Maryi
Stowarzyszenie Dzieci Maryi obejmuje młode dziewczęta, które chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstało ono pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labure w 1830r, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX dnia 20 czerwca 1847 roku. Jest ono zarejestrowane w Papieskiej Radzie Świeckich. Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu.
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryi osiąga swój cel poprzez: przeżywanie Eucharystii, kontemplację osoby Maryi, naśladowanie Maryi i praktykowanie Jej cnót, rozpowszechnianie i noszenie Cudownego Medalika zgodnie z obietnicą zawartą w słowach Maryi: "Wszyscy, którzy nosić go będą otrzymają wiele łask", poznawanie historii objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labure i symboliki Cudownego Medalika. Hasłem Stowarzyszenia są słowa: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Dzieci Maryi idąc za wezwaniem Matki Bożej wypowiadają tę modlitwę jak najczęściej. Zawołaniem Dzieci Maryi są słowa: "Cześć Maryi" odp.:

 "Cześć Niepokalanej".

 Znakiem rozpoznawczym jest medal Niepokalanej objawiony św. Katarzynie Labure. Stowarzyszenia zawsze noszą na szyi medalik.

Dzieci Maryi poprzez poznawanie tajemnicy Maryi pragną jeszcze mocniej przybliżyć się do Boga. Nazywają się popularnie Mariankami. Naśladowanie Maryi pomaga im budować świat Boży.
Dziewczęta wiedzą, że każdy dobry człowiek jest dla świata - w każdym czasie - łaską samego Boga. Stając się Służebnicami Maryi wierzą w DOBRO w każdym człowieku.
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (święto dziewcząt, a zwłaszcza marianek) niektóre dziewczynki wstępują do Grona Dzieci Maryi. Odtąd jako marianki pragną naśladować Matkę Jezusa, przedstawiać Jej swoje prośby i problemy, radości i smutki. W tym dniu składają także przyrzeczenie starsze marianki i wtedy otrzymują medalik ze wstążką w innym kolorze.
Marianki uczestniczą we Mszy św. ze sztandarem na uroczystościach parafialnych. Są na wszystkich nabożeństwach ku czci Najświętszej Maryi Panny. Szczególnymi i zarazem jednymi z najpiękniejszych miesięcy w kalendarzu Dziecka Maryi są maj i październik. W tych miesiącach każda marianka przychodzi codziennie do kościoła i uczestniczy w nabożeństwach majowym i różańcowym. Życie marianek to nie tylko modlitwa i obowiązki, ale także zabawy i rozrywki.

 Święta Maryjne:

1 STYCZEŃ
BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
11 LUTY
NAJŚW. MARYI PANNY Z LOURDES
3 MAJ
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI
24 MAJ
NAJŚW. WSPOMOŻENIA WIERNYCH
16 LIPIEC
NAJŚW. MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL
5 SIERPIEŃ
NAJŚW. MARYI PANNY ŚNIEŻNEJ
15 SIERPIEŃ
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY
22 SIERPIEŃ
NAJŚW. MARYI PANNY KRÓLOWEJ
26 SIERPIEŃ
NAJŚW. MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
8 WRZESIEŃ
NARODZENIE NAJŚW. MARYI PANNY
7 PAŹDZIERNIK
NAJŚW. MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ
21 LISTOPAD
OFIAROWANIE NAJŚW. MARYI PANNY
8 GRUDZIEŃ
NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY


Obowiązki Dziecka Maryi:


Modlitwa Marianek

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace,
radości i cierpienia,
wszystko, czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną
dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu,
którego Jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą,
przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz,
co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych,
by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna
były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen.

 
  

 

 

 

 Spotkajmy się w Radio Plus...

 

 


Jeśli chcesz - podobnie jak my -
coraz lepiej poznawać i bardziej naśladować Maryję w swojej codzienności,

ZAPRASZAMY CIĘ

na SPOTKANIA MARIANEK,

które odbywają się w czwartki, po Mszy św. szkolnej,
w klasztorze Sióstr Szkolnych de Notre Dame na Małym Rynku 5.
Bardzo blisko naszego kościoła!

http://www.ssnd.pl/ 
Copyright (c) 2011 - 2020