Galeria


 

Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski rozpoczął się w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha. Miejsce to odesłało nas do początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich i roli, jaką odegrał św. Wojciech. Przypomniał o tym św. Jan Paweł II w 1977 r.:" Przy końcu pierwszego tysiąclecia przybywali na ziemię polską synowie różnych narodów już przedtem ochrzczonych, zwłaszcza zaś narodów ościennych. Wśród nich centralne miejsce zajmuje św. Wojciech, który przybył do Polski z sąsiedniej i pobratymczej krainy czeskiej. Dało to jakby drugi początek Kościołowi na ziemiach piastowskich. Chrzest w 966 roku, za Mieszka I, zostaje niejako potwierdzony krwią Męczennika". Obok chrzcielnicy stały dziś relikwie św. Wojciecha, z którymi, w dalszej części uroczystości, przeszliśmy do katedry. Pierwsza część liturgii miała wymiar chrzcielny: odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne i zostaliśmy pokropieni wodą, przypominającą nam przyjęty Chrzest Święty. Następnie przeszliśmy procesyjnie do katedry, w której została poświęcona kaplica pw. św. Jana Nepomucena i odmówiliśmy modlitwę przy gotyckiej chrzcielnicy katedralnej. Uwieńczeniem uroczystości były Nieszpory wprowadzające nas w okres Adwentu. Uroczystościom przewodniczył Biskup Opolski Andrzej Czaja a wśród zaproszonych gości, był Biskup Ostrawsko-Opawski Franciszek Lobkowicz.

(Tekst z publikacji: Celebracje Diecezjalne nr 12)

 


Gdyby w tych ławkach mogli usiąść wasi parafianie, którym posługujecie w parafiach - skierowali by do każdego z was takie słowa: Księże, Jakie to szczęście spotkać kogoś, kto już to wie, kto nasze zwątpienia zamienia w pewność.. Kto wyruszył z nami w podróż w poszukiwanie ziemi obiecanej, rozbudza w nas marzenia i jednocześnie wskazuje drogę. Pasterza, który dba o to byśmy pili ze źródła wody żywej i grzali się w ogniu gorejącego krzewu. Nauczyciela, sieje słowo - mając nadzieję, że wzejdzie plonem stokrotnym. Opiekuna, który zapobiegliwie dolewa oliwy do naszych lamp, aby jej nie zabrakło na powitanie tego najważniejszego gościa. Ojca, który z radością wita w swym progu zagubionego syna marnotrawnego. Kapłana, który łamiąc się z nami ofiarnie chlebem karmi nas do syta. Człowieka, który każdego dnia troszczy się o to, byśmy stali się solą tej ziemi.


Drodzy księża w rocznicę święceń serdecznie dziękujemy za zrozumienie, troskę, obecność... za wspólne budowanie domu na skale. Niech Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan nieustannie błogosławi Wam na dalsze lata posługi ludowi Bożemu.


 11.05.2015


 

Suma Odpustowa. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. biskup Rudolf Pierskała.

 


09.04.2015 - Konwent Wielkanocny Kapłanów Dekanatu Opolskiego.


24. 04.2012 r. Msza Święta w trzydziestą czwartą rocznicę Święceń Kapłańskich.

 

fotografie: Wieńczysław Adamski

 

Suma odpustowa 23.04.2012

 


 
Nasza wizytówka.
 

Zapraszamy do wirtualnej wycieczki po Kościele "Na Górce".
Copyright (c) 2011 - 2020