OTK 2017

Panie Boże. Stworzyłeś nas, Niebo i Ziemię wielką Twoją wszechmocą i Twoim ramieniem. Tyś rozpostarł Niebiosa, ziemię nad wodami, Tyś ziemię ubrał w drzewa, ozdobił ziołami. By chwalić Twoje dzieła, Stwórco Dzieł Ogromnych, w darze Jezu, przynoszę kadzidła dym wonny. Wdzięczna za dobroć Twoją, za Twój Akt Stworzenia, wdzięczna za Zbawiciela, czas odkupienia - Azja pokłon Ci składa i pragnie obiecać, że szacunek dla każdego stworzenia będzie zawsze wzniecać.

 
 

Tyś sprawił, że po ziemi chodzi tyle stworzeń. Tyś chciał, by odpoczęły wół, osioł, baranek. W oczach Twych żadne z piskląt nie jest zapomniane. Przyjmij Królu Stworzenia mirrę, znak cierpienia, wszak dziś się Narodziłeś dla mego zbawienia. Wdzięczni za Akt Stworzenia, za Twą dobroć Panie, orszak niebieski staje na Twoje wołanie. Afryka przyszła Tobie Jezu się pokłonić. Wdzięczni za dobroć Twoją, za Twój Akt Stworzenia.

Dobroć Twa była wielka. Stworzyłeś człowieka. Człowiek zgrzeszył, więc musiał na Zbawienie czekać. Lecz Miłość Twa sprawiła, że przyszło Odkupienie. W Dzieciątku tym człowieczym jest Boże Zbawienie. Ty każesz zboża nie ciąć, gdzie kłos sięga drogi. Zostawić dla przybysza, zostawić ubogim. Znałeś mnie zanim byłem w matki mojej łonie, stąd król Europy staje przed Tobą w ukłonie. Pragnę Ci ofiarować Jezu szczere złoto abym się umiał dzielić z bliźnimi z ochotą.

Orszak Trzech Króli zakończył występ grupy Universe a, z nami niech zostaną wyśpiewane słowa:

Maleńki Jezu zostań tu, zamieszkaj w każdym z nas . Niech w naszych sercach żyje Bóg na zawsze, w każdy czas...

 
Copyright (c) 2011 - 2018