Ogłoszenia Parafialne

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 25.10.2020
 
*DRODZY PARAFIANIE! TRWAJĄCY CZAS EPIDEMII ZMUSZA NAS DO RESPEKTOWANIA OGRANICZEŃ I REŻIMÓW, ZAWARTYCH M.IN. W DEKRECIE BISKUPA OPOLSKIEGO. PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZASŁANIANIA UST I NOSA UCZESTNICZĄCYM W LITURGII ORAZ PRZYSTĘPUJĄCYM DO SPOWIEDZI I PRZYCHODZĄCYM DO KANCELARII PARAFIALNEJ. PRZYPOMINAMY ABY DO KOMUNII ŚWIĘTEJ PRZYSTĘPOWAŁY NAJPIERW OSOBY PRZYJMUJĄCE NA RĘKĘ, NASTĘPNIE CI, KTÓRZY PRZYJMUJĄ KOMUNIĘ DO UST, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYTYCZNYMI W NASZYM KOŚCIELE MOGĄ PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE 92 OSOBY
*PRZYJMUJEMY INTENCJE MSZALNE NA ROK 2021, W TYM TAKŻE INTENCJE GREGORIAŃSKIE ZA ZMARŁYCH
*PRZYJMUJEMY WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH, KTÓRE MOŻNA SKŁADAĆ W ZAKRYSTII LUB KANCELARII PARAFIALNEJ. OFIARY ZŁOŻONE PRZY TEJ OKAZJI BĘDĄ PRZEZNACZONE NA OGRZEWANIE KOŚCIOŁA
*GORĄCO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM WSPIERAJĄCYM NASZĄ PARAFIĘ, KOLEKTA Z MINIONEJ NIEDZIELI WYNIOSŁA 2203,60 PLN DZIĘKUJEMY TAKŻE ZA WPŁATY NA KONTO, KTÓRE W MINIONYM TYGODNIU WYNIOSŁY 585 PLN
*PRZEDSTAWICIELE MĘSKIEGO RÓŻAŃCA SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA CAŁONOCNĄ ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W NAJBLIŻSZY PIĄTEK W KOŚCIELE BŁ. CZESŁAWA W OPOLU. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA PLAKACIE.
*MSZA SZKOLNA W CZWARTEK O 16.30
*SPOTKANIE BIBLIJNE W CZWARTEK O GODZ. 18.45 W SALCE
*SPOTKANIA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA ZOSTAJĄ ZAWIESZONE
*W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ PRZEŻYWAMY UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. PORZĄDEK MSZY JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ, O 17.15. RÓŻANIEC WRAZ Z WYPOMINKAMI ZA ZMARŁYCH. ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA SANITARNE NIE ODBĘDĄ SIĘ W TYM ROKU PROCESJE NA CMENTARZU KOMUNALNYM I NASZYM CMENTARZU PRZYKOŚCIELNYM, NIE BĘDZIE MSZY ŚWIĘTEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM.
*ZACHĘCAMY DO LEKTURY GOŚCIA NIEDZIELNEGO, MAŁEGO GOŚCIA NIEDZIELNEGO I NASZEJ GAZETKI PARAFIALNEJ, KTÓRE SĄ DOSTĘPNE W ZAKRYSTII
*W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCĄ SIĘ UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH PRAGNIEMY ZAPROSIĆ TYCH, KTÓRZY CHCĄ POMÓC W UPORZĄDKOWANIU TERENU WOKÓŁ KOŚCIOŁA I NA CMENTARZU W SOBOTĘ NA GODZ. 8.00

 
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 18.10.2020
 
*DRODZY PARAFIANIE! TRWAJĄCY CZAS EPIDEMII ZMUSZA NAS NADAL DO RESPEKTOWANIA PEWNYCH OGRANICZEŃ I REŻIMÓW, ZAWARTYCH M.IN. W DEKRECIE BISKUPA OPOLSKIEGO. PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZASŁANIANIA UST I NOSA UCZESTNICZĄCYM W LITURGII ORAZ PRZYSTĘPUJĄCYM DO SPOWIEDZI I PRZYCHODZĄCYM DO KANCELARII PARAFIALNEJ. PRZYPOMINAMY ABY DO KOMUNII ŚWIĘTEJ PRZYSTĘPOWAŁY NAJPIERW OSOBY PRZYJMUJĄCE NA RĘKĘ, NASTĘPNIE CI, KTÓRZY PRZYJMUJĄ KOMUNIĘ DO UST. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYTYCZNYMI W NASZYM KOŚCIELE MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE 160 OSÓB
*PRZYJMUJEMY INTENCJE MSZALNE NA ROK 2021, W TYM TAKŻE INTENCJE GREGORIAŃSKIE ZA ZMARŁYCH
*SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI Z KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ DZISIAJ O GODZ. 16.00 W KOŚCIELE
*KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ ZAPRASZA NA MSZĘ I MARSZ W NAJBLIŻSZĄ ŚRODĘ O GODZ. 18.00. SZCZEGÓŁY NA PLAKACIE
*SPOTKANIE BIBLIJNE W CZWARTEK O GODZ. 18.45 W SALCE
*SPOTKANIA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA ZOSTAJĄ ZAWIESZONE
*ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE ODPRAWIANE CODZIENNIE O GODZ. 17.15.
*DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SPRZĄTANIU KOŚCIOŁA. WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCIELIBY POMÓC, ZAPRASZAMY W SOBOTĘ NA GODZ. 8.00
*GORĄCO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM WSPIERAJĄCYM NASZĄ PARAFIĘ, KOLEKTA Z MINIONEJ NIEDZIELI WYNIOSŁA 2351,63 PLN 2 EUR DZIĘKUJEMY TAKŻE ZA WPŁATY NA KONTO, KTÓRE W MINIONYM TYGODNIU WYNIOSŁY 1670 PLN
*ZACHĘCAMY DO LEKTURY GOŚCIA NIEDZIELNEGO, MAŁEGO GOŚCIA NIEDZIELNEGO I NASZEJ GAZETKI PARAFIALNEJ, KTÓRE SĄ DOSTĘPNE W ZAKRYSTII

 
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 11.10.2020
 
*DRODZY PARAFIANIE! TRWAJĄCY CZAS EPIDEMII ZMUSZA NAS NADAL DO RESPEKTOWANIA PEWNYCH OGRANICZEŃ I REŻIMÓW, ZAWARTYCH M.IN. W DEKRECIE BISKUPA OPOLSKIEGO. PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZASŁANIANIA UST I NOSA UCZESTNICZĄCYM W LITURGII W KOŚCIELE, PRZYSTĘPUJĄCYM DO SPOWIEDZI I PRZYCHODZĄCYM DO KANCELARII PARAFIALNEJ
*PRZYJMUJEMY INTENCJE MSZALNE NA ROK 2021, W TYM TAKŻE INTENCJE GREGORIAŃSKIE ZA ZMARŁYCH
*SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI Z KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ 18.10.2020 O GODZ. 16.00 W KOŚCIELE
*CARITAS PARAFIALNY WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ W ZMIENIONYCH GODZINACH: WTORKI OD GODZ. 16.45 DO 17.15
*MSZA SZKOLNA W CZWARTEK O 16.30
*SPOTKANIE BIBLIJNE W CZWARTEK O GODZ. 18.45 W SALCE
*SPOTKANIE MINISTRANTÓW I KANDYDATÓW NA MINISTRANTÓW W SOBOTĘ O GODZ. 16.00
*SPOTKANIE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA Z OSTATNIEGO ROKU PRZYGOTOWAŃ W PIĄTEK PO WIECZORNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W SALCE ORAZ Z PIERWSZEGO ROKU PRZYGOTOWAŃ (6 KLASY) W KOŚCIELE
*ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE ODPRAWIANE CODZIENNIE O GODZ. 17.15.
*DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SPRZĄTANIU KOŚCIOŁA. WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCIELIBY POMÓC, ZAPRASZAMY W SOBOTĘ NA GODZ. 8.00
*GORĄCO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM WSPIERAJĄCYM NASZĄ PARAFIĘ, KOLEKTA Z MINIONEJ NIEDZIELI WYNIOSŁA 3107,80 PLN. DZIĘKUJEMY TAKŻE ZA WPŁATY NA KONTO, KTÓRE W MINIONYM TYGODNIU WYNIOSŁY 365 PLN
*ZACHĘCAMY DO LEKTURY GOŚCIA NIEDZIELNEGO, MAŁEGO GOŚCIA NIEDZIELNEGO I NASZEJ GAZETKI PARAFIALNEJ, KTÓRE SĄ DOSTĘPNE W ZAKRYSTII

 
Opole, dnia 25 sierpnia 2020 roku
Nr 32/2020/A/KNC-K
 DEKRET
W trosce o przywrócenie należnej czci Bogu Wszechmogącemu i uświęcenie wiernych,
w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, z dniem
29 sierpnia br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.
 1. Dyspensuję od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osoby
  w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem.
 2. Podtrzymuję zniesienie ograniczenia liczby uczestników kultu religijnego wewnątrz kościołów i kaplic oraz uczestników pogrzebów, z zastrzeżeniem, że w procesji na cmentarz oraz w obrzędach na nim może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób.
 3. Bezwzględnie zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
 4. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak
  i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, należy oddzielnie udzielać Komunii świętej do ust i na rękę, np. jeden kapłan bądź szafarz nadzwyczajny udziela Komunii do ust a drugi na rękę. Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania przed udzielaniem Komunii świętej porządku jej rozdzielania, a także pilnowania, aby wszyscy, którzy mają rozdzielać Komunię świętą, dezynfekowali ręce przed udzielaniem jej wiernym.
 5. Przebywający na zewnątrz świątyń mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować zasadę dystansowania się, stojąc jeden od drugiego w odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
 6. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii, chyba że dystans między nimi jest większy niż 1,5 m.
 7. Podtrzymuję zakaz napełniania kropielnic wodą święconą.
 8. Zachęcam do dalszego korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej „W czasie pandemii” oraz do częstego śpiewu suplikacji.
 1. Przywracam zwyczajową posługę duszpasterską wobec chorych, któnadal pełnić mogą jedynie duchowni. Odwiedzając chorych, duchowni mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana
  w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem tylko tej choroby.
 Biskup Opolski 
 
Copyright (c) 2011 - 2020