Ogłoszenia Parafialne

VII Niedziela Wielkanocna 24.05.2020 - Wniebowstąpienie Pańskie
 
*W mocy pozostaje dyspensa od udziału we Mszy Świętej. Adekwatnie do powierzchni kościoła WYNOSZĄCEJ 640 M2 w naszej świątyni mogą przebywać 64 osoby. Aby umożliwić jak największej ilości chętnych udział we Mszy w dzisiejszą niedzielę zostanie odprawiona dodatkowa Msza o godz. 15.30 WSZYSCY OBECNI W KOŚCIELE SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZAKRYWANIA TWARZY.
*Gorąco zachęcamy do KORZYSTANIA Z SAKRAMENTU POKUTY. SPOWIEDŹ ODBYWA SIĘ W KONFESJONALE Z OBOWIĄZKOWYM ZAKRYWANIEM NOSA I UST.
*Zapraszamy na kończące się już w tym tygodniu NABOŻEŃSTWA MAJOWE, które odprawiamy codziennie o 17.30 a w środy o 17.15 razem z Nowenną do MBNP
*Spotkanie Rady parafialnej w przyszłą niedzielę 31.05.2020 o godz. 19.00 w kościele
*GORĄCO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM WSPIERAJĄCYM NASZĄ PARAFIĘ, KOLEKTA Z MINIONEJ NIEDZIELI WYNIOSŁA 2101 PLN 20 EUR DZIĘKUJEMY TAKŻE WSZYSTKIM ZA WPŁATY NA KONTO PARAFIALNE KTÓRE W MINIONYM TYGODNIU WYNIOSŁY 1290 PLN
*DZIĘKUJEMY ZA ŚWIEŻE KWIATY OFIAROWANE DO NASZEGO KOŚCIOŁA
*WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCIELIBY POMÓC PRZY SPRZĄTANIU KOŚCIOŁA ZAPRASZAMY W SOBOTĘ 30 MAJA NA GODZ. 8.00
*Po każdej Mszy Św. w dni powszednie modlimy się za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza o zatrzymanie epidemii oraz w intencji pracowników Służby Zdrowia
*W odpowiedzi na apel Episkopatu Polski do gorliwej modlitwy o wygaśnięcie epidemii zachęcamy do indywidualnej Adoracji Najświętszego Sakramentu, która w naszym kościele możliwa jest w dni powszednie w godz. 7.00 - 17.30. Aby adoracja trwała nieustannie zachęcamy do zapisywania się przez formularz dostępny na naszej stronie parafialnej.
*ZACHĘCAMY DO LEKTURY GOŚCIA NIEDZIELNEGO I NASZEJ GAZETKI PARAFIALNEJ, KTÓRA JEST DOSTĘPNA W ZAKRYSTII

VI Niedziela Wielkanocna 17.05.2020
 
*W mocy pozostaje dyspensa od udziału we Mszy Świętej. Adekwatnie do powierzchni kościoła wynoszącej 640 m2 w naszej świątyni mogą przebywać 64 osoby. Aby umożliwić jak największej ilości chętnych udział we Mszy w dzisiejszą niedzielę zostanie odprawiona dodatkowa Msza o godz. 15.30 WSZYSCY OBECNI W KOŚCIELE SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZAKRYWANIA TWARZY.
*Gorąco zachęcamy do korzystania z Sakramentu Pokuty. SPOWIEDŹ ODBYWA SIĘ W KONFESJONALE Z OBOWIĄZKOWYM ZAKRYWANIEM NOSA I UST. Akt żalu doskonałego który został nam umożliwiony na początku epidemii zakłada konieczność spowiedzi wówczas gdy będzie to możliwe, okres który przeżywamy jest szczególną okolicznością, wzywającą do pojednania z Bogiem i przyjęcia Komunii Wielkanocnej.
*W naszej świątyni Spowiedź jest możliwa pół godziny przed każdą Mszą Świętą za wyjątkiem środy gdy jest Nowenna do MBNP
*Nabożeństwa majowe odprawiamy codziennie o 17.30 a w środy o 17.15 razem z Nowenną do MBNP
*W tym tygodniu przeżywamy Dni Krzyżowe - podczas Nabożeństw majowych od poniedziałku do środy będziemy modlić się o urodzaje
*Gorąco dziękujemy wszystkim wspierającym naszą parafię, kolekta z minionej niedzieli wyniosła 2134,25 PLN. Dziękujemy także wszystkim za wpłaty na konto parafialne które w minionym tygodniu wyniosły 2655 PLN
*Po każdej Mszy Św. w dni powszednie modlimy się za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza o zatrzymanie epidemii oraz w intencji pracowników Służby Zdrowia
*W odpowiedzi na apel Episkopatu Polski do gorliwej modlitwy o wygaśnięcie epidemii zachęcamy do indywidualnej Adoracji Najświętszego Sakramentu, która w naszym kościele możliwa jest w dni powszednie w godz. 7.00 - 17.30. Aby Adoracja trwała nieustannie zachęcamy do zapisywania się przez formularz dostępny na naszej stronie parafialnej.
*zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego i naszej gazetki parafialnej, która jest dostępna w zakrystii

 
V Niedziela Wielkanocna 10.05.2020
 
*W mocy pozostaje dyspensa od udziału we mszy świętej. Adekwatnie do powierzchni kościoła wynoszącej 640 m2 w naszej świątyni mogą przebywać 42 osoby. Aby umożliwić jak największej ilości chętnych udział we mszy W dzisiejszą niedzielę zostanie odprawiona dodatkowa Msza o godz. 15.30 WSZYSCY OBECNI W KOŚCIELE SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZAKRYWANIA TWARZY.
*Gorąco zachęcamy do korzystania z Sakramentu Pokuty. Spowiedź odbywa się w konfesjonale z obowiązkowym zakrywaniem nosa i ust. Akt żalu doskonałego który został nam umożliwiony na początku epidemii zakłada konieczność spowiedzi wówczas gdy będzie to możliwe, okres który przeżywamy jest szczególną okolicznością, wzywającą do pojednania z Bogiem i przyjęcia Komunii Wielkanocnej.
*w naszej świątyni Spowiedź jest możliwa pół godziny przed każdą Mszą Świętą za wyjątkiem środy gdy jest Nowenna do MBNP
*Nabożeństwa majowe odprawiamy codziennie o 17.30 a w środy o 17.15 razem z Nowenną do MBNP
*gorąco dziękujemy wszystkim wspierającym naszą parafię. Kolekta z minionej niedzieli wyniosła 2437,58 pln oraz 0,1 euro. Dziękujemy także wszystkim za wpłaty na konto parafialne które w minionym tygodniu wyniosły 3200 PLN
*Po każdej Mszy Św. w dni powszednie modlimy się za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza o zatrzymanie epidemii oraz w intencji pracowników Służby Zdrowia
*W odpowiedzi na apel Episkopatu Polski do gorliwej modlitwy o wygaśnięcie epidemii zachęcamy do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu, która w naszym kościele możliwa jest w dni powszednie w godz. 7.00 - 17.30. Aby adoracja trwała nieustannie zachęcamy do zapisywania się przez formularz dostępny na naszej stronie parafialnej.
*zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego i naszej gazetki parafialnej, która jest dostępna w zakrystii

 
 
Żal doskonały

Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego żal za grzechy zajmuje wśród aktów penitenta pierwsze miejsce (KKK 1450). Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal doskonały”, określany jako „żal z miłości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal „odpuszcza grzechy powszednie” i „przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne
postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK 1452).
Zamieszczony poniżej schemat stanowi jedynie propozycję mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. Zarówno teksty jak i postawy ciała należy dostosować do swoich możliwości, gdyż istotą wzbudzenia aktu żalu doskonałego jest wewnętrzne usposobienie. Zachęca się, by ustawić krzyż w godnym miejscu np.: na stole, jeśli to możliwe można zapalić przy nim świece.

Przebieg:

1.Wykonanie znaku krzyża wraz z wymówieniem formuły:
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.
2.Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego – jeśli możliwe – w postawie stojącej.
Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)
Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

(Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)
3.Następnie można odmówić:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Ufam, Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny;
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

A jako samego siebie,
Wszystkich miłuję dla Ciebie.

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu

4.Następuje rachunek sumienia – w ciszy
(Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą)
5. WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO – jeśli możliwe – w postawie stojącej lub klęczącej.
6.Chwila ciszy
7.Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
8.Prośby
- Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.
- Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.
- Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

9.Odmówienie modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz…
10.Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu:
Psalm 51, 3-9
Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).
(Podczas wymawiania poniższych słów od „Chwała Ojcu…” można wykonać znak krzyża albo głęboki skłon w stronę krzyża).
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen
Copyright (c) 2011 - 2020