Pielgrzymka Legnickie Pole – Krzeszów

Wczesnym rankiem 30 maja parafianie na czele z ks. Tomaszem Jałowy wyruszyliśmy na kolejna pielgrzymkę. Tym razem droga wiodła do Legnickiego Pola i Krzeszowa. Dojeżdżając do Legnickiego Pola widać było wieże bazyliki. Na miejscu podziwialiśmy piękną fasadę bazyliki.

Przed głównym ołtarzem uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, odprawionej przez ks. Tomasza

Po Mszy poznaliśmy historię Zakonu Benedyktynów oraz budowę obecnego kościoła i zabudowań klasztornych. Budowa kościoła rozpoczęła się w roku 1727 i trwała do 1730. Zabudowania klasztorne zostały ukończone w 1738r. Funkcję klasztorną obiekt pełnił do sekularyzacji zakonu tj. do 1810r. Po sekularyzacji dobra klasztorne przeszły w ręce prywatne a kościół stał się parafialnym. W 1836r w obiektach klasztornych został ulokowany korpus kadetów , w którym w okresie III Rzeszy szkolili się m.in. wysokiej rangi oficerowie. W czasie II wojny światowej z zabudowaniach klasztornych umiejscowiono obóz jeniecki. Obecnie od 1961r klasztor i zabudowania szkoły kadetów są siedzibą Domu Pomocy Społecznej dla kobiet. Dawny kościół pełni obecnie funkcję Diecezjalnego Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej. W 2014r kościół uzyskał tytuł Bazyliki Mniejszej . W wnętrzu bazyliki podziwialiśmy sklepienie przyozdobione pięknymi kolorowymi freskami, barokowe organy, i przepiękne obrazy. Obraz w ołtarzu głównym przedstawia św. Jadwigę przy zwłokach syna Henryka Pobożnego, po bitwie z Tatarami w 1241r

Po zwiedzeniu bazyliki niektórzy kupują pamiątki a część oczekuje na zwiedzanie muzeum.

Kaplica św. Trójcy została wybudowana na przełomie XIII i XIV w. W miejscu w którym znaleziono zwłoki księcia Henryka Pobożnego.

Gotycka budowla została postawiona na miejscu, gdzie pierwotnie stała kaplica, którą ufundowała św. Jadwiga i poleciła pochować rycerzy Henryka Pobożnego poległych w czasie bitwy z Tatarami w 1241r. Obecnie znajduję się tu Muzeum Bitwy Legnickiej. Niestety z powodu remontu nie udało się zobaczyć wystawy, jedynie sarkofag Henryka Pobożnego

Po zwiedzeniu Legnickiego Pola, przez Jawor i Bolków dojechaliśmy do Krzeszowa koło Kamiennej Góry, z pocysterskim kompleksem klasztornym. Poznaliśmy historię Zakonu Cystersów i kompleksu klasztornego. Początki sięgają roku 1242, kiedy to księżna Anna – żona Henryka Pobożnego funduje opactwo benedyktyńskie. W 1292r do Krzeszowa zostali sprowadzeni cystersi i przebywali tu do roku 1810. Po kasacie klasztoru ostatni opat zostaje proboszczem. W roku 1919r przybywają z Pragi benedyktyni. Po II wojnie światowej , na miejsce benedyktynów , przybywają siostry benedyktynki z Lwowa. Zwiedzanie z przewodnikiem rozpoczęliśmy od kościoła pw. Św. Józefa

Pierwotnie w miejscu obecnego kościoła św. Józefa stała gotycka świątynia pw. Św. Andrzeja Apostoła, służąca nabożeństwom parafialnym, aby nie kolidowały z modlitwami zakonnymi. W latach 1690-1696 wybudowano obecną świątynię. Kościół otrzymał wezwanie św. Józefa. Wnętrze kościoła ozdobiono freskami autorstwa Michała Willmanna - śląskiego Rembrandta . Z powodu największego zbioru fresków w Europie na północ od Alp, świątynia zwana jest śląską kaplicą sykstyńską.

Po dwóch stronach świątyni przedstawione zostały radości i smutki św. Józefa

Następnym, a jednocześnie najważniejszym zwiedzanym zabytkiem był klasztory kościół pw. NMP , zbudowany w latach 1727-1735 na miejscu gotyckiego kościoła.

Kościół swoją wspaniałością i przepychem miał pomóc w walce z reformacją . Kościół w 1998r został podniesiony do godności Bazyliki Mniejszej przez papieża Jana Pawła II. Jednorodna stylistycznie barokowa z barokowym również wyposażeniem, bazylika nazywana jest Europejską Perłą Baroku.

Największym skarbem Sanktuarium jest najstarszy w Polsce i Europie Środkowej, wizerunek Maryi- ikona Matki Bożej Łaskawej.

Kaplica loretańska z rzeźbą Matki Bożej Loretańskiej, wkomponowana w transept kościoła i dostępna tylko z zewnątrz.

Po drodze do mauzoleum mijamy cmentarz zakonny

W Mauzoleum Piastów Świdnicko-Jaworskich, oprócz sarkofagów książąt znajdują się posągi ich żon.

W drodze powrotnej do Opola ks. Tomasz przygotował nam miłą niespodziankę i wstąpiliśmy do Bilej Vody. Pierwsza wzmianka o Bilej Vodzie pochodzi z XVIw. Klasztor i kolegium pijarów oraz kościół , wzniesiono w XVIIIw. Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny - posiada bogate barokowe wyposażenia wnętrza. Niestety zamknięty

Po II wojnie światowej w klasztorze po pijarowskim internowano zakonnice z rozwiązanych klasztorów z terenu Czechosłowacji. Na cmentarzu znajduje się kilkaset nagrobków zmarłych tu zakonnic. Po upadku komunizmu większość pozostałych przy życiu zakonnic opuściła wieś.

Na cmentarzu pod krzyżem odprawiliśmy Nabożeństwo Majowe

Nasza grupa pielgrzymkowa :)

Copyright (c) 2011 - 2020