Służba Liturgiczna

  

 

Wasza Służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem,
ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą.

(Jan Paweł II) 

Ministrantem może zostać osoba, która chce służyć Panu Bogu oraz każdemu bliźniemu. Do wspólnoty ministranckiej zazwyczaj wstępuje się w bardzo młodym wieku, tuż po I Komunii Świętej. Często jest tak, że młody kandydat robi to pod wpływem impulsu: „ To mi się podoba” lub za namową rodziców.

 

KIM JEST MINISTRANT?

 

Ministrant to chłopak, który po odpowiednim duchowym przygotowaniu (formacji), realizuje swoją wewnętrzną potrzebę służenia Bogu. Dlatego głównym zadaniem ministranta jest służba Panu Bogu i bliźnim. Osoba, która chce zostać ministrantem musi przejść najpierw okres próby tzn. jest kandydatem na ministranta. Przez ten czas służy przy ołtarzu w sutance i komży bez kołnierza.
W tym czasie zdobywa wiedzę ogólną teoretyczną i praktyczną, a po określonym czasie, jeśli się sprawdzi zostaje pełnoprawnym ministrantem należącym do wspólnoty ministranckiej.
Pomimo wszystko bycie ministrantem niesie za sobą wiele wyrzeczeń i poświęcenia, ale daje dużo satysfakcji.

 


 

Wielkodusznie służcie Jezusowi obecnemu w Eucharystii! Jest to ważne zadanie, które pozwala wam być szczególnie blisko Pana i wzrastać z Nim w głębokiej i prawdziwej przyjaźni. Bądźcie gotowi zaangażować się, walczyć, aby Jezus docierał do wszystkich ludzi. Dzielcie się darem tej przyjaźnie ze swymi rówieśnikami, z radością, entuzjazmem, bez strachu, aby mogli poczuć, że znacie tę Tajemnicę, że jest ona prawdziwa i że ją miłujecie!

(Benedykt XVI)

 

Dziesięć przykazań ministranta 
I
Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo 
spełnia swoje obowiązki.
II
 Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
III
Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
IV
 Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
V
Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
VI
Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
VII
 Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
VIII
 Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
IX
Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 X
 Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 


 

 POZA SŁUŻBĄ W KOŚCIELE MINISTRANCI:

 - chodzą na kolędy

- jeżdżą na wycieczki
- jeżdżą na basen
- chodzą na hale sportową (gra w piłkę)
- grają w gry zespołowe
 
- chodzą na kręgle
- organizują ogniska
 
- mile spędzają czas
- poznają nowych kolegów
 
- spotykają się co tydzień w salkach na plebani

 Więcej informacji na temat wspólnoty ministranckiej u opiekuna LSO naszej parafii.

Zapraszamy!
W piątek, 12 września, nasza mariańska grupa, razem z ministrantami, Rodzicami, Ks. Tomkiem i s. Sarą wyruszyła do Jarnołtowa...

 
 


Wakacje 2010
Szklarska Poręba

./upload/p.jpg"./upload/Gt_289E.jpg" "./upload/Gt_32F6.jpg" "./upload/Gt_3CE9.jpg" "./upload/Gt_55FD.jpg" "./upload/Gt_37F0.jpg" "./upload/Gt_5FF1.jpg" " ./upload/Gt_2DCC.jpg" "./upload/Gt_6A18.jpg" "./upload/Gt_46DC.jpg" "./upload/Gt_4C0A.jpg" "./upload/Gt_41E3.jpg" "./upload/Gt_5AF7.jpg"

 
Copyright (c) 2011 - 2020